Current members
PI胡俊杰 J. Hu
Research Associates伍艳芳 Y. Wu颜冰 B. Yan高经虎 J. Gao沈璧蓉 B. Shen孙厦 S . Sun缪翰驰 H. Miao贾烨 Y. Jia徐璐 L. Xu
Students吕蕊 R. Lv任杰 J. Ren许青 Q. Xu王钰莹 Y. Wang向云 Y. Xiang晏佳芸 J. Yan崔艳迪 Y. Cui刘荣鹤 R. Liu党龙龙 L. Dang刘益多 Y. Liu向展 Z. Xiang薛淇木 Q. Xue
Alumni

Xuewu Sui (2011), HMS

Shaoyu Lin (2012), MIT
Wenying Yu (2014), Institute of Hematology
Xin Bian (2014), Yale
Sha Sun (2015), Yale
Xiaoyu Hu (2015), UT Southwestern
Fuyun Wu (2015), Hubei University of Medicine
Juanming Shi (2015), Medtronic
Miao Zhang (2016), HMS
Yanpeng Zhang (2016), BerryGenomics
Jing Li (2017), ThermoFisher
Xinbo Wang (2017), Yale
Xia Li (2017), Yale
Yimeng Zhu (2017), Columbia
Xiaohui Li (2017), Technion
Xiaofang Huang (2018), Yale
Xin Zhou (2018), Helsinki
Xiangyang Guo (2018), Emory
Fang Chen (2018), Shanghai Jiao Tong University
Liling Niu (2019), Tianjin Medical University
Yu He (2019), CNIPA Tianjin 
Yuan Zhao (2020), CNIPA Hubei
Yuanbo Qi (2020), Zhengzhou University
Jinghua Zhao (2020), Tianjin Medical University
Lan Lan (2020), Wiely Press
Huan Zhang (2021), WuXi AppTec